PROJEKT WLB JDE DO FINÁLE

Konference v rámci projektu Erasmus+ „Inovační nástroje rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem na podporu rovnosti žen a mužů“ se bude konat 15.11.2021 v Bratislavě. Projektový tým představí výstupy projektu, a to videorozhovory s předními HR manažery o nástrojích work-life balance a e-learningovou platformu Moodle, která vás provede, jak rovnováhu mezi prací a rodinou nastavit nejen ve firmách. Zaregistrovat se můžete na adrese moodle.aoacr.cz. Třetím výstupem projektu je „Manuál pro trenéry a tutory“, který je užitečným průvodce pro vedení blended learningu v oblasti WLB jak pro firmy a jejich zaměstnance, tak pro širokou veřejnost. Další kroky projektu a implementace těchto inovativních výstupů bude projednávána na následném mezinárodním projektovém setkání, které se uskuteční 16.11.2021. Lenka Prokopová, manažerka projektu.