PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK PROFESNÍ KVALIFIKACE LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení členové, s potěšením Vám oznamuji, že naše asociace má již od 6.12.2016 autorizaci (kulaté razítko) na provádění zkoušek v oboru Lektor dalšího vzdělávání, ke kterému realizujeme také akreditovaný kurz. Cílem AOA ČR je mj. neustále zlepšovat kvalitu vzdělávání dospělých, proto je logické, že se snažíme také zvyšovat úroveň těch, kteří se na vzdělávání dospělých podílejí. Obor č 75-001-T je ve třídě 7, která je nejvyšší prakticky uplatněnou v naší soustavě kvalifikací. Autorizace má č. MSMT-24035/2016. Zkušebními komisaři jsou Mgr. Bc. Pavel Vyvijal a Mgr. Hana Šundová, dlouholetí odborníci v oboru. Složení zkoušky je jako splnění kvalifikace uznáváno celostátně i mezinárodně v zemích EU. Ing. Eva Šodková, akreditace a autorizace.