REALIZACE PROJEKTU ERASMUS+ DE-KO

Začátkem dubna měl proběhnout v Bratislavě meeting: Challenges of Adult Education in Central-Eastern Europe. Mělo se diskutovat o tom, jak může sektor vzdělávání dospělých čelit některým klíčovým výzvám v Evropě a jaká by mohla být sdílená reakce na regionální úrovni. Tato akce, organizovaná v rámci projektu Erasmus + FutureLabAE, se měla orientovat především na organizace se sídlem ve střední a východní Evropě. Vzhledem k COVID-19 musela být bohužel zrušena. Vybraní účastníci z řad AOA ČR, kteří se měli mobility účastnit, budou mít doufejme možnost vycestovat za zajímavými informacemi, až bude situace v Evropě stabilnější. Také pravidelná červnová akce EAEA Annual Conference and General Assembly: Access and Outreach musela být zrušena. Pro zájemce však organizátoři připravují možnost účastnit se General Assembly online. Další část programu, tedy Annual Conference a ceremonie Grundvig Award, budou přesunuty pravděpodobně na podzim 2020. Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová, koordinátorka projektu.