Realizace projektu ukončena

Ke dni 30. říjnu 2013 Asociace odborníků v andragogice, o. s., úspěšně ukončila realizaci projektu s názvem Stimulování poptávky po dalším individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana, registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0083, spolufinancovaného prostřednictvím OP VK z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu bylo netradiční formou upozornit na nutnost celoživotního vzdělávání, ukázat, jaké důsledky může mít na život člověka skutečnost, že se dále (ne)bude vzdělávat, a nabídnout možnosti dalšího individuálního vzdělávání.

Projekt trval od července loňského roku, tj. 16 měsíců. V průběhu této doby se na 73 místech v rámci Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje uskutečnil cyklus divadelních happeningů propagujících nutnost celoživotního vzdělávání a upozorňujících na rizika plynoucí z nevzdělávání se. Divadelní happeningy probíhaly na náměstích, příp. jiných veřejných prostorách v pátečních odpoledních hodinách. Týden co týden, za každého počasí jste mohli potkat skupinku divadelníků v barvách AOA neúnavně oslovující muže, ženy i děti, mladé i staré, smutné i veselé, skupinky i jednotlivce s cílem přesvědčit je o tom, že vzdělání má smysl, že je v jejich vlastních rukou a může být tím správným klíčem k lepší budoucnosti.

Souběžně s těmito happeningy byl v obchodních centrech vybraných moravských měst v provozu mobilní informační stánek, kde zájemci mohli obdržet informace o možnostech dalšího vzdělávání. Celkem stočtyřiaosmdesátkrát jste mohli navštívit informativní stánky, kde Vám hostesky předaly letáky a informace o možnostech dalšího vzdělávání. Zároveň probíhalo dotazníkové šetření na vzorku 1 500 osob s cílem zmapovat motivaci lidí k dalšímu vzdělávání. Výsledky šetření jsou spolu s příběhy několika osob, kterým vzdělání změnilo život, zpracovány v publikaci, kterou si můžete v elektronické podobě stáhnout z webových stránek AOA v sekci ke stažení. Věříme, že i Vy zde naleznete inspiraci, neboť nikdy není pozdě na to začít se vzdělávat.