ROVNOVÁHA PRÁCE A RODINY OČIMA HR MANAŽERŮ

Na mezinárodním projektovém meetingu, který se konal online 15. dubna 2021, jsme diskutovali o výstupech a dalších krocích projektu Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women programu Erasmus+. Téma rovnováhy práce a rodiny je v současné situaci velmi aktuální a výstupy projektu tedy mohou být inspirací nejen pro firmy, ale i pro jednotlivce. Jak se daří harmonizovat pracovní a osobní život vám?Nejen personalisté se mohou inspirovat zajímavými rozhovory s HR manažery o tom, jaké mají zkušenosti s nástroji work-life balance na adrese:  https://www.youtube.com/results?search_query=asociace+odborn%C3%ADk%C5%… Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu.