SCHŮZKA K MEZINÁRODNÍMU PROJEKTU ERASMUS+

V úterý 24. září 2019 se odpoledne v příjemném prostředí VŠB-TUO sešli členové AOAČR a další hosté, aby se seznámili s přípravou lektorského manuálu „best practices“ evropského týmu autorů v rámci mezinárodního projektu Erasmus+, kde je AOAČR partnerem. Petr Otáhal, prezident.