SETKÁNÍ ČLENŮ ASOCIACE

V pátek 31. srpna 2019 proběhlo v Praze setkání vybraných odborníků z řad naší asociace, kteří se budou v následujících dvou letech účastnit odborných zahraničních misí zaměřených na digitalizaci vzdělávání a zvyšování úrovně digitálních znalostí občanů. Do projektu jsou zapojeni také obchodní přátelé z Německa, Rakouska, Polska, Litvy, Maďarska a Belgie. Petr Otáhal, prezident.