SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VZDĚLÁNÍ A VZDĚLANOSTI

Ve čtvrtek 6. září 2018 proběhlo v Hospodářské komoře České republiky další jednání nad hledáním vhodného systémového řešení vzdělání a vzdělanosti v České republice a stanovení konkrétních kroků, kterými se dosáhne v relevantní době řešení současných a predikovaných personálních problémů např. úpravou zákonů a prováděcích vyhlášek, dostatečnou informovaností veřejnosti atd. Petr Otáhal, prezident asociace.