ÚČAST NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Tři naši členové se v rámci programu Erasmus+ zúčastnili konference EAEA VIRTUAL ANNUAL CONFERENCE na téma: „Outreach and Accessin Adult Learning“. Konference se konala ve dnech 19. a 20. listopadu 2020 a zúčastnilo se jí přes 105 účastníků z různých koutů Evropy. Jedním z témat bylo hledat odpověď na otázku, jaké ponaučení lze vyvodit z probíhající pandemie COVID-19. Diskutovalo se o nových výzvách a příležitostech pro dosah a přístup ve vzdělávání dospělých, nejen v oblasti digitalizace a demokracie. Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu.