ÚSPĚŠNÁ ŽÁDOST O GRANT – ZAČÁTEK REALIZACE PROJEKTU

Skvělá zpráva: Projekt posílení metodických a edukačních kompetencí evropského rozměru u andragogů byl schválen. V rámci tohoto projektu se účastní vždy tři z předvybraných členů naší asociace čtyř mezinárodních odborných konferencí a workshopů pořádaných partnerskou organizací EAEA. Následně budou zkušenosti a poznatky z těchto mezinárodních konferencí šířeny mezi další členy asociace i spolupracující organizace formou lektorských workshopů. Výstupy z konferencí budeme sdílet také na EPALE, prostřednictvím mailingů, médií i pracovních setkání s dalšími vzdělavateli. Projekt zahájíme 1. června 2018. Mgr. Lenka Prokopová, viceprezidenta asociace.