Valná hromada AOA

V pondělí 28. dubna 2014 od 13:00 h  se uskuteční valná hromada (dále jen VH) v sídle AOA ve Frýdku-Místku.

Program VH:

  1. Zahájení VH
  2. Ověření usnášeníschopnosti VH
  3. Zpráva o činnosti AOA v roce 2013
  4. Zpráva revizní komise o hospodaření AOA v roce 2013
  5. Zpráva o plánu činností na rok 2014
  6. Rozhodnutí VH o členských příspěvcích na rok 2014 a 2015
  7. Rozhodnutí VH a volba členů revizní komise
  8. Provozní záležitosti AOA
  9. Diskuse, závěr