VALNÁ HROMADA ČLENŮ ASOCIACE 23. KVĚTNA 2022

Vážení členové asociace, připomínám konání valné hromady naší Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s., která se bude konat v pondělí 23. května 2022 od 13:30 h do cca 16:30 h u našeho člena ve společnosti New Dimension ve Frýdku-Místku. 

Program valné hromady:

1) Prověření usnášeníschopnosti valné hromady

2) Zvolení předsedy a zapisovatele valné hromady

3) Informace k realizovanému projektu Erasmus+ WLB

4) Zpráva revizní komise AOAČR o kontrole hospodaření

5) Volba prezidenta, viceprezidenta a členů revizní komise

6) Změna hlasovacích podílů u právnických a fyzických osob 

7) Informace o zahraničních cestách v rámci tří projektů Erasmus+ WLB, ECO, Bildung+Digital

8) Závěr

Zbývá dodat, že nebudu obhajovat prezidentskou funkci v asociaci a těším se, že mé místo po 16 letech převezme někdo mladší a šikovnější 🙂 Nadále zůstanu řadový členem asociace a budu se těšit na úkoly, kterými mne nové vedení asociace pověří.
Petr Otáhal, prezident asociace