VIRTUÁLNÍ KONFERENCE V BONNU

Ve dnech 10. a 11. prosince 2020 se tři naši zástupci zúčastnili konference:  „More Bildung for Adult Education? Towards a holistic understanding of ALE (adult learning and education) in the 21st Century“. Konference se konala ve virtuální podobě, zúčastnilo se jí 64 účastníků z 15 zemí. Tématem prvního dne bylo: 1. Co je vzdělání, 2. Koncept, 3. Jak můžeme změny provádět a 4. Vzdělání a budoucnost. Druhý den byl věnován aktuálním potřebám ve vzdělávání dospělých ze 4 aspektů – demokracie, udržitelnost, základní vzdělání a digitalizace. Konference ukázala, že 90% učení probíhá formou neformálního učení a je potřebné směřovat iniciativu tímto směrem. Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu.