VÝSTUPY Z ESTONSKA

Vybraní členové Asociace odborníků v andragogice ČR se zúčastnili 27. a 28. června 2018 první mobility v rámci projektu „Posílení metodických a edukačních kompetencí evropského rozměru u andragogů“. Petr Otáhal, Radim Blažek a Lenka Prokopová díky programu Erasmus+ vycestovali do estonského Tallinnu na mobilitu „EAEA General Assembly and Annual Conference“ pořádanou partnerskou organizací EAEA.

Účastí na konferenci zástupci AOA ČR rozšířili své andragogické kompetence o evropský rozměr a lépe porozuměli strategiím prosazovaným ve vzdělávání dospělých. Cílem mobility bylo rovněž posílit trvalou spolupráci mezi evropskou organizací EAEA (European Association for the Education of Adults), která zastřešuje 142 organizací ve 44 zemích, a Asociací odborníků v andragogice ČR. Tématem konference byla „Spolupráce a partnerství“ s cílem projednat, jak vytvořit a udržet úspěšnou spolupráci. Účastníci sdíleli zkušenosti, jak získávají a udržují partnerství a jaké jsou benefity spolupráce mezi ministerstvy jednotlivých zemí a neziskovými organizacemi. Významnou součástí konference byly workshopy na téma spolupráce s dalšími sektory, jak partnerství pomáhá v digitálním světě a přispívá k budování aktivního občanství a demokracie. Pro další projekty AOA ČR bylo přínosné také navázání nových kontaktů a předávání know-how z oblasti vzdělávání dospělých.

Významnou součástí mobility bylo udílení Grundtvigovy ceny, která vyzdvihuje výsledky projektů, které produkují nové nápady, partnerství a metodiky. V kategorii národních projektů získala cenu estonská společnost ANDRAS za projekt Network of Regional Coordinators, který byl zaměřen na zvyšování účasti na celoživotním učení. Z evropských projektů byla oceněna italská organizace Associazione Agrado za projekt Skills for Inclusion, jehož cílem bylo zavést digitální inovace ve vzdělávání mezi znevýhodněné skupiny a vězně. Třetí kategorií byly mimoevropské projekty, ze kterých byl vyzdvižen projekt Training of Master Trainers for Adult Learning in Nonformal Education organizace DVV International Regional Office Southeast Asia. Projekt reagoval na nedostatek kvalifikovaných učitelů a školitelů v neformálním vzdělávání a zaměřil se na profesionalizaci vzdělavatelů dospělých. Konference byla přínosná pro profesní růst zúčastněných členů AOA ČR, ale i pro další rozvoj a směřování celé organizace.

Mgr. Lenka Prokopová, viceprezidentka AOA ČR.