VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH MŮŽE MÍT POZITIVNÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V dnešní době čelíme mnoha ekologickým problémům, které ovlivňují občany ve všech zemích. Důsledné a řádné vzdělávání dospělých a podpora občanů může mít za následek zvýšení jejich ekologického povědomí a změnu přístupu. Projekt „Eco-Active for Planet“, který AOA ČR realizuje s mezinárodním týmem odborníků, si klade za cíl vytvořit a šířit nový model vzdělávání dospělých v oblasti životního prostředí a klimatu, který bude zaměřen na posílení aktivního občanství pro prevenci klimatických změn a ochrany životního prostředí. Cílem je poskytnout a vybavit školitele a další vzdělávací aktivisty nezbytnými znalostmi, dovednostmi, hodnotami a postoji a tím je vést k zodpovědnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Projekt chce poskytnout soubor praktických doporučení a zaměřit se na formování ekologického myšlení, rozvoj profesionálních kompetencí souvisejících s ochranou životního prostředí a podporu občanů v ekologickém chování. V rámci projektu bude vytvořena sada vzdělávacích nástrojů pro školitele a aktivisty ve vzdělávání, která se zaměří na využití příležitostí k zajištění kompetentních dospělých občanů, kteří mohou snížit negativní ekologickou stopu, kterou každý člověk vytváří v každodenním životě. Mgr. Lenka Prokopová, viceprezidentka Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s., a manažerka projektu.