ZAHÁJENÍ REALIZACE NOVÉHO MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU

Naše asociace zahájila ve spolupráci s dalšími pěti partnerskými organizacemi mezinárodní projekt Eco-Active for Planet programu Erasmus+. Cílem projektu je posílit aktivní občanství jako zásadní nástroj pro zmírnění negativních dopadů na životní prostředí a na základě výměny dobré praxe vytvořit nový vzdělávací model pro posílení těchto kompetencí u vzdělávajících se dospělých. Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu.