Zahraniční stáž lektorů v Londýně

Na přelomu května a června 2012 (od 19. 5. 2012 do 2. 6. 2012) se skupina osmi lektorů měkkých dovedností zúčastnila pracovní stáže ve Velké Británii. Stáž se realizovala díky projektu, se kterým Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., uspěla v roce 2011 v rámci výzvy programu Leonardo da Vinci. Cílem projektu bylo seznámení s britským systémem dalšího vzdělávání a jeho specifiky a především přenos nových trendů v oblasti vzdělávání dospělých do vlastní lektorské praxe účastníků. Ve spolupráci s partnerskou organizací Twin Croup byl připraven bohatý pracovní program složený ze studijních návštěv ve vzdělávacích organizacích a školicích centrech. Během dvoutýdenní stáže v Londýně se účastníci obohatili o nové dovednosti a zkušenosti z oblasti celoživotního vzdělávání, získali nové nápady pro svou činnost. V rámci osobního rozvoje zlepšili své jazykové znalosti a rozšířili si svůj kulturně‑historický přehled. Dokonale poznali systém celoživotního vzdělávání ve Velké Británii a měli tak unikátní možnost srovnat jej s tím, co znají ze své dlouholeté praxe ve vzdělávání v České republice. Nově nabyté poznatky, zejm. v oblasti inovativních metod výuky, tak mohou uplatnit nejen ve své praxi, ale poslouží také k rozvoji modelů celoživotního vzdělávání prosazovaných Asociací odborník v andragogice ČR, o. s.