ZAJÍMAVÉ VÝSTUPY PROJEKTU ECO-ACTIVE FOR THE PLANET

Projekt „ECO-Active for the Planet“ je v půlce realizace a má za sebou první dva zajímavé výstupy. Prvním výstupem je dokument Kompetence pro planetu, který pojmenovává soubor ekologických kompetencí pro zdraví planety. Kompetence jsou definovány od základních po odborné a opírají se o znalosti, dovednosti a postoje. Dokument pojmenovává malé změny jednotlivce, které vedou k ochraně životního prostředí. Dále popisuje možnosti, jak vytvářet ekologičtější prostředí na úrovni komunity. Posílením kompetencí lze ovlivňovat i předpisy, opatření a strategie vedoucí k ochraně planety. Druhým zásadním výstupem je Kodex chování lektorů „Pro planetu“, který by měl pomoci školitelům a trenérům připravit a vést jejich vzdělávací aktivity v souladu s ekologickými hodnotami. Tento kodex lze využít, jak pro školení témat souvisejících s ochranou životního prostředí, tak pro školení jakýchkoli jiných oblastí. Tyto materiály jsou k dispozici na webu: https://www.aoacr.cz/projekty/. Mgr. Lenka Prokopová, viceprezidentka Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.