ZAJÍMAVÉ VÝSTUPY Z MEETINGU V POLSKU

Šesté setkání partnerů projektu Erasmus projekt Bildung + Digital?! číslo 2019 -1-DE02-KA204-006227 se uskutečnilo ve dnech 5. a 6. dubna 2022 v polské Lodźi. Polská hostitelská organizace ECIM HIPOKAMP pečlivě připravila vhodné podmínky pro pracovní setkání, kterého se zúčastnilo 20 zástupců partnerů osobně a dalších 5 online. Hlavním tématem byl rozvoj digitálních dovedností lektorů, především předávání zkušeností, motivace studentů, role lektora a  tutora a sebeřízené učení při online vzdělávání tzv. heutagogika. Aktuální informace o výstupech projektu použitelných pro lektory získáte na webu www.aoacr.cz. Daniela Nyklová, manažerka projektu.