ZAPOJENÍ V MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH

Aktivně se podílíme na evropských projektech v rámci programu Erasmus+. V návaznosti na projekt KA1 „Posílení metodických a edukačních kompetencí evropského rozměru u andragogů“ vyplynula potřeba specifikovat rozvoj členů v oblasti aktivního občanství a demokracie. Celoživotní vzdělávání dospělých má být demokratické a cílem je směřování k aktivnímu občanství. Na to reaguje projekt „Demokratické kompetence jako nástroj pro vzdělávání dospělých“, který rozšiřuje znalosti členů asociace v oblasti demokracie. Členové mají možnost rozšiřovat své vědomosti v online prostředí na mezinárodních konferencích a tím získávat další zkušenosti. Pro lektory a trenéry byl inspirací projekt „Education by the Way“ zaměřený na metodiku ve vzdělávání lidí s nízkými kompetencemi. Projekt „Bildung+digital?!“ se zaměřuje na přenos zkušeností v oblasti digitalizace mezi zahraničními partnery. Podpora ekologických aspektů ve vzdělávání dospělých je cílem projektu „ECO-Active for Planet“. V neposlední řadě projekt „Inovativní nástroje slaďování pracovního a rodinného života k podpoře rovnosti žen a mužů“ pracuje na vytvoření blended-learningu, který pomůže HR manažerům nastavit a implementovat nástroje work-life balance do jejich firem a společností. Postupně získáváme mezi zahraničními partnery dobré jméno. To nám otevírá cestu k dalším projektům a zahraniční spolupráci, což pomáhá všem členům v rozvoji angličtiny, získávání nových informací, sdílení a celkovém přehledu o novinkách v našem oboru. Mgr. Lenka Prokopová, viceprezidentka Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s.