ZASEDÁNÍ REVIZNÍ KOMISE AOAČR

Ve středu 26. května 2021 zasedala revizní komise volená členskou základnou Asociace odborníků v andragogice ČR, aby provedla kontrolu hospodaření naší asociace za rok 2020 a prověřila soulad plánů na rok 2021 se stanovami asociace. „Hospodaření a činnost asociace je zcela v pořádku, nenašli jsme jediné pochybení se stanovami a právními předpisy,“ říká Ing. Renata Urmaničová, předsedkyně revizní komise.