ZASEDÁNÍ REVIZNÍ KOMISE

V pondělí 15. června 2020 zasedala ve Frýdku-Místku revizní komise naší asociace, aby jménem členské základny provedla kontrolu hospodaření za rok 2019. Komise neshledala žádnou závadu v hospodaření. Zpráva o výsledku zasedání revizní komise bude přednesena na valné hromadě asociace plánované na 16. října 2020 ve Frýdku-Místku. Ing. Renata Urmaničová, předsedkyně revizní komise.