ZÁVĚREČNÉ MEETINGY K PROJEKTU

Ve dnech 10. a 11. prosince proběhly v Ostravě závěrečné diseminační akce k projektu Education by the Way. S ohledem na stávající vládní restrikce jsme realizovali 4 workshopy vždy pro 10 osob s cílem předat zkušenosti z projektu a šířit jeho zásadní výstupy. V první části workshopu byl představen projekt a jeho zásadní výstup: Manuál pro trenéry, který vycházel ze souboru metod a nástrojů pro vzdělávání osob s nízkými kompetencemi (Toolkit for Learning). Součástí workshopu byla diskuse metodou Word Café o různých aspektech projektu a manuálu pro trenéry. Prezentované zásadní výstupy najdete na stránce asociace. Mgr. Lenka Prokopová, manažerka projektu.