ZKOUŠKA: LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – 29. SRPNA 2016, 30. SRPNA 2016

V uplynulých dnech (19., 20. a  23. května 2016) měli možnost lektoři dalšího vzdělávání prověřit svoje schopnosti při zkoušce před Autorizovanou osobou. Zkouška byla kombinací písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktickým předvedením lektorských dovedností sloužících k ověření lektorských kompetencí. Absolvent zkoušky před Autorizovanou osobou získává celostátně platné osvědčení prokazující kvalitu jeho lektorských dovedností. Posledním možným termínem zkoušky je: pondělí 29. srpna 2016, nebo: úterý 30. srpna 2016 v Praze. Doporučuji přihlásit se co nejdříve, neboť počet zkoušených je omezen směrnicí Národní soustavy kvalifikací. Rezervaci místa provedete snadno zde: www.petrotahal.cz. Zkouška stojí: 5.600 Kč + platné DPH. Těší se na Vás zkušební komise a Petr Otáhal 🙂