ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ DÍKY PROGRAMU ERASMUS+

V rámci programu Erasmus+ lze zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.  Pro vzdělavatele dospělých je to příležitost, jak získat zkušenosti ze zahraničí s finanční podporou Evropské komise. Pro tuto cílovou skupinu může organizace žádat o podporu v klíčové akci KA1 (mobilita osob) nebo KA2 (projekty spolupráce). Cílem KA1 je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci. Termín odevzdání žádostí je 1. 2. 2018 ve 12 hodin. V rámci KA2 spolupracují minimálně 3 partnerské organizace z různých zemí na inovacích a výměně osvědčených postupů. Žádosti KA2 je nutné odevzdat do 21. 3. 2018 do 12 hodin. Také my se pokusíme grant získat, abychom zkvalitnili kompetence našich lektorů.